Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Çerez Kullanımımıza İlişkin Aydınlatma Metni 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.  

Bu Çerez Kullanımımıza İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. Kullanıcılar çerez ayarları paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez türlerini görebilir, zorunlu çerezler dışında kalan çerezlerin “hepsini kabul et” veya “tümünü reddet” seçenekleri ile yönetebilmenin yanında zorunlu çerezler dışında kalan her bir çerez türünün kullanımına da ayrı ayrı izin verebilir veya vermeyebilir. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilirler. 


Çerez Çeşitleri  

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:  

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla oturum sonuna kadar kullanılır, sonrasında bilgisayar / mobil cihazda saklanmazlar. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte olup internet sitesine döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinir.  

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. 


Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:  

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır: 

1) Zorunlu Çerezler: İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.  

2) İstatistik Çerezleri: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

3) Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.  

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılmaktadır. 

4) İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak, ziyaretinizi kolaylaştırmak, tarama deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.  Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir. 


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler 

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 

İstatistik çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

Reklam ve Pazarlama çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

İşlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.  

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 


Çerezin İsmi
Çerezin AmacıÇerezin TipiÇeresiz Saklanma Süresi
Çerez 1-a (Zorunlu Çerezler)
İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log in olma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.
Birinci Taraf Çerez
Oturum süresince saklanırlar.
Çerez 1-b (Zorunlu Çerezler)
İnternet sayfasının çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.
Birinci Taraf Çerez
Oturum süresince saklanırlar.
Çerez 1-c (Zorunlu Çerezler)
İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.
Birinci Taraf Çerez
365 gün süreyle saklanmaktadır.
Çerez 2 (İstatistik Çerezleri)Bu çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Yalnızca anonim istatistikler üretilmekte kişilerin internet gezinmelerini farklı internet siteleri veya uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır.Birinci Taraf Çerez365 gün süreyle saklanmaktadır.
Çerez 3 (Reklam/Pazarlama Çerezleri)Bu çerezler internet sitemiz veya reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilmiş çerezlerdir. Bu çerezler ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar gösterme amacıyla kullanılmaktadır.Birinci Taraf Çerez/Üçüncü Taraf Çerez365 gün süreyle saklanmaktadır.
Çerez 4 (İşlevsel Çerezler)Bu çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak, ziyaretinizi kolaylaştırmak, tarama deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak üzere) amaçlarıyla kullanılmaktadır.Birinci Taraf Çerez365 gün süreyle saklanmaktadır.


İlgili Kişilerin Talepleri  

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Büyükdere Cad. No:141 Kat:3 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya fastpay@fastpay.com.tr e-posta adresine iletebilmektedir. 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları  

İnternet sitemizde yer alan    ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez ayarları panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. 

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Internet Explorer 

Safari 

Opera 


 

fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!