fastPay fastPass’e İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

fastPay fastPass’e İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu fastPay fastPass’e İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“fastPay”) olarak fastPass’i ve bu kapsamdaki ürün ve hizmetleri kullanmanız sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
fastPass, fastPay’in anlaşmalı olduğu üye işyerlerinin çevrimiçi platformlarından yapacağınız alışverişlerde, fastPass ile ödeme yapmayı tercih etmeniz halinde T.C. kimlik numaranız ve cep telefonu numaranız ile (veya ileride fastPay tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle) üye olabileceğiniz, üyeliğiniz kapsamında kredi kartı / banka kartı / ön ödemeli kartlarınızı kaydederek fastPay üyesi işyerlerinden yapacağınız alışverişlerinizde işyerleri ile kart bilgilerini paylaşmadan ödemelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir kart saklama ve dijital ödeme hizmetidir. Talebiniz halinde fastPass’e kaydettiğiniz kartlarınızı, kullanıcısı olduğunuz/olacağınız ve fastPay’in de anlaşmalı olduğu, MERCAN Süper Uygulaması gibi, aynı portal üzerinden birden fazla hizmetin sunulduğu çevrimiçi platformlarda da görüntüleyip bu platformlar üzerinden ve/veya bu platformlar aracılığıyla yapacağınız alışverişlerde de kullanabilirsiniz. fastPay olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz. Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı

fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İSTANBUL

Mersis No / Sicil No

0592029659800016/ 697314-0

fastPay’in aydınlatma metinlerine https://www.fastpay.com.tr/fastpay-kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz aşağıda veri kategorisi bazında belirtilmiştir.

Kişisel Veri Grubu

Kişisel Veri

Kimlik

Ad soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, v.b.

İletişim

Telefon numarası, e-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) vb.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b. (Örn. fastPass’e eklenen kredi kartına ilişkin Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM)’den temin edilen doğrulama bilgileri)

Finans

Banka hesap numaranız, kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart numarası ve diğer kart bilgileriniz, malvarlığı bilgileriniz v.b.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Ödeme işlem, Talep bilgisi v.b.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Pazarlama, Risk Yönetimi, Finans ve Müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz kısmen otomatik yöntemler ile fastPass ürün ve hizmetlerimizi kullanmak için başvurmanız, başvuru formumuzu doldurmanız halinde dijital (internet sitesi, mobil uygulama, müşteri iletişim merkezi vb.) ortamlar aracılığı ile tarafınızdan toplanmaktadır. Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda otomatik yöntemlerle Kimlik, İletişim, Pazarlama, Risk Yönetimi, Finans ve Müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi, fastPass nezdindeki taleplerinizi yerine getirebilmek için ve yasal yükümlülüklerimiz gereğince toplayabiliriz: Web siteleri, mobil siteler ve/veya akıllı telefon uygulamaları gibi çevrimiçi platformlardan mal ve hizmet satışı gerçekleştiren sözleşme ilişkisi içine girdiğiniz üye işyerlerimiz ve/veya kullanıcısı olduğunuz/olacağınız, aynı portal üzerinden birden fazla hizmetin sunulduğu, fastPass üye işyerlerinin platformlarına erişiminizi sağlayan, işbirliği yaptığımız “MERCAN süper uygulaması” gibi çevrimiçi platformlar, fastPass’e eklediğiniz ödeme aracına (kredi kart, banka kartı veya ön ödemeli kart gibi) ve bu ödeme aracı ile talep ettiğiniz ödemelerinize ilişkin doğrulama, onay ve diğer gerekli işlemlerin yerine getirilmesi kapsamında BKM, bankanız veya müşterisi olduğunuz diğer finansal kuruluşlar, fastPay ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, dış hizmet kuruluşları ile temsilcilerimiz, bayi, satış ofisleri, elektronik ticaret siteleri gibi dış hizmet aldığımız kuruluşlar, Reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız şirketler, Gelirler İdaresi Başkanlığı, adli makamlar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fatura üreten kurumlar ve ödemeleriniz için ilişki içinde olduğunuz kişi ve kuruluşlar. fastPass veya fastPay’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız, bunları kullandığınız süre boyunca kişisel verileriniz, taleplerinizin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için kişisel verilerinizi işleme amacımız ve hukuki sebeplerimiz aşağıda açıklanmaktadır.

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Pazarlama, Risk Yönetimi, Finans ve Müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi, KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca,

 • fastPass başvuru talebinizin alınması, değerlendirilmesi ve üyeliğinizin oluşturulması, kartınızın fastPass’te güvenli bir şekilde saklanması ve talebiniz halinde ödeme işlemlerinde kullanabilmeniz için,

 • fastPass ürün ve hizmetlerini tarafınıza sunmak amacıyla talepleriniz kapsamında ödemeleriniz ve diğer gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerin yürütülmesine ilişkin sizinle akdettiğimiz yahut bu ürün ve hizmetleri size sunabilmek için üçüncü kişilerle akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin icrası için

işleyebiliriz.

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans ve Müşteri İşlem veri kategorilerinde bulunan kişisel verilerinizi, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5/2 (e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5/2(f) “temel temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca, kullanıcı/müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikâyet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimler dahil tüm talep ve şikayetlerin yönetimi, kullanıcı şartları ile diğer sözleşmesel ve yasal yükümlülükler hakkında sizi bilgilendirmek, sahteciliğin ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi, fastPass nezdinde hukuki ve ticari güvenliğin temini ile tüm hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi için işleyebiliriz. Örneğin, şikâyetlerin incelenmesini sağlamak bizim meşru menfaatimizdir. Böylelikle kullanıcılarımız yüksek standartlarda hizmet alabilir ve gelecekteki şikayetleri ortaya çıkmadan önleyebiliriz. Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans ve Müşteri İşlem veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca, tabi olduğumuz mevzuata uymak ve düzenleyici kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için (6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve yönetmelikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine ilişkin mevzuat, 5 no.lu MASAK Genel Tebliği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve yönetmeliklerine uyum sağlanması için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için) işlenebilecektir. Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Pazarlama ve Müşteri İşlem veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz, KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması kaydıyla pazarlama faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi;

 • Şirketimizin; kendisinin ya da yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile ana hissedarı dâhil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri ile işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, temsilcisi olduğu ya da acentesi olduğu kuruluşların; ürün ve hizmetleri ve yukarıda anılan şirketlerle birlikte sunduğu ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak;

 • Anılan ürün ve hizmetleri anlatmak, pazarlamak, pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini planlanmak ve gerçekleştirmek,

 • Dijital mecralar ve sosyal medya kanalları da dahil tüm kanallardan teklif sunmak, tanıtım, pazarlama, promosyon, çapraz satış ve kampanya faaliyetlerini gerçekleştirmek ve tarafınıza özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerini tasarlamak, tarafınıza sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik davranış skorlamapazar araştırması, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmaları yapmak, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik olarak çalışmalar yapmak,

 • Anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapmak,

 • Verilerinizi değerlendirmek ve analiz etmek, aldığınız pazarlama mesaj/reklamlarını sizin için daha alakalı ve ilgi çekici hale getirmek, reklam ve pazarlama takibi yapmak,

 • İlginizi çekebilecek ürünler, hizmetler, kampanyalar, ödüller, teklifler, promosyonlar, sadakat programları ve yarışmalar hakkında bilgi vermek için,

 • Pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini için işlenebilecektir. Kimlik, İletişim, Finans ve Müşteri İşlem veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz, KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması kaydıyla, talebiniz halinde, fastPass’e kaydettiğiniz kartlarınızı, kullanıcısı olduğunuz/olacağınız, aynı portal üzerinden birden fazla hizmetin sunulduğu ve fastPass üye işyerlerinin platformlarına erişiminizi sağlayan, işbirliği yaptığımız “MERCAN süper uygulaması” gibi çevrimiçi platformlarda da görüntüleyip bu platformlar üzerinden ve/veya bu platformlar aracılığıyla yapacağınız alışverişlerde kullanabilmeniz ve bu kapsamdaki işlem geçmişinize erişebilmeniz ve diğer taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ile aktarılabilir: Kişisel verileriniz, fastPass kapsamında talep ettiğiniz ödeme işlemlerinin ve diğer taleplerinizin yerine getirilebilmesi için, çevrimiçi platformlardan mal ve hizmet satışı gerçekleştiren, sözleşme ilişkisi içine girdiğiniz üye işyerlerimize ya da sözleşme ilişkisi içine girdiğiniz diğer anlaşmalı platformlara ve bu kapsamdaki üye işyerlerimizin bankalarına, Ödeme aracı olarak fastPass’e kaydettiğiniz kartınıza ilişkin gerekli doğrulama işlemlerinin yapılabilmesi için BKM’ne, fastPass’e kaydettiğiniz kartınız ile ödeme yapmak istediğinizde ödeme işlemine onay verilebilmesi için bankanıza veya müşterisi olduğunuz diğer finansal kuruluşlara, fastPass nezdinde talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin size sunulabilmesi için gerekli olduğu ölçüde aktarılacaktır. Örneğin; fastPass’e kayıtlı kartınız ile ödeme yapmak istemeniz halinde ödemeye onay vermesi için bankanız ile ödeme işlemine konu tutar ve kartınızın ilk altı ve son dört hanesi paylaşılabilir. Kimlik, İletişim, Finans ve Müşteri işlem veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması kaydıyla, talebiniz halinde, fastPass’e kaydettiğiniz kartlarınızın, kullanıcısı olduğunuz/olacağınız, aynı portal üzerinden birden fazla hizmetin sunulduğu ve fastPass üye işyerlerinin platformlarına erişiminizi sağlayan, işbirliği yaptığımız “MERCAN süper uygulaması” gibi çevrimiçi platformlarda da görüntüleyip bu platformlar üzerinden ve/veya bu platformlar aracılığıyla fastPass üyesi işyerlerinden yapacağınız alışverişlerde kullanabilmeniz, bu kapsamdaki fastPass işlem geçmişinize erişebilmeniz ve fastPass hesabınız bulunup bulunmadığının söz konusu çevrimiçi platform nezdinde sorgulanması ile diğer taleplerinizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla talep ettiğiniz çevrimiçi platform sahibi üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Kuruluşları*: Kişisel verileriniz ana hissedarımız DenizBank A.Ş.’nin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, DenizBank’ın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerine, DenizBank’ın ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve denetçilerine: Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi çerçevesinde bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ile iç denetim uygulamalarında ana hissedarımız nezdindeki merkezi bilgi sistemine işlenmesi, kredi talebiniz olması halinde bu talebinizin yerine getirilmesi; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5.maddesi gereği Şirketimizin ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımı; BDDK’nın DenizBank’a vermiş olduğu faaliyet genişletme izinleri çerçevesinde verilen destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde işlenebilecektir. (*https://www.denizbank.com/hakkimizda/denizbankin-iliskili-kuruluslari ) İş ortaklarımız, Temsilcilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Hizmet Sağlayıcılarımız: İşbirliği yaptığımız taraflar, temsilcilerimiz, anlaşmalı işyerleri, MERCAN uygulaması ve diğer çevrimiçi platformlar, tedarikçilerimiz, dış hizmet sağlayıcılarımız, bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları, ile size sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin tarafınıza ulaştırılması ve sunulması, işlem güvenliğinizin temini amacıyla, avukatlar, hukuk büroları, noterler, mutemetler, şirket denetçileri, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme şirketleri ile hukuki süreçlerin ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Bankalar ve Finans Kuruluşları ile Üye İşyerleri ile, POS bankaları ile, birlikte hizmet sunduğumuz iş ortaklarımız ile, adımıza ve hesabımıza hareket eden temsilcilerimiz ile bunların temsilcilik faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ad ve hesabına temsilcilik faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşabilecektir. İş ortaklarımız adına hizmet veren diğer hizmet sağlayıcılarla da bilgileriniz paylaşılabilecektir.

Ödeme hizmet sağlayıcıları ve ödemelerinizi işlememize yardımcı olan diğer kurumlar ile ödeme programı üyesi olan veya belirli ödeme türlerinde gerekli olan ödeme yapma işinde yer alan finansal kuruluşlar ile talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek veya talebinizi yerine getirebilmek amacıyla paylaşılabilecektir. (Europay INT.SA, Moneygram Grubu (Moneygram Payment Systems Inc. ve Moneygram Turkey Ödeme Sistemleri A.Ş.), Mastercard INT.INC., Visa INC., JCB CO., LTD., Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu 6493 sayılı Kanun’da, 5464 sayılı Kanun’da ve ilgili sair mevzuatlarda yer alan kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları)

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kanunen zorunlu olmamız halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, bakanlıklar, yargı mercileri, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim / arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşları ile hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla bilgileriniz paylaşabilecektir.

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme, h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, https://fastpay.com.tr/iletisim linkinde yer alan, “Müşteri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak veya aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

 • Büyükdere Cad. No: 141 Kat:3 34394 Esentepe - İSTANBUL adresinde bulunan merkezimize bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak;

 • Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak fastpay@fastpay.com.tr adresine başvurunuzu e- posta yoluyla göndererek;

 • Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak fastpay@fastpay.com.tr adresine e-posta göndererek;

 • Şirketimizi 0850 737 77 77 numaralı telefonumuzdan arayarak;

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!