fastPay Uygulaması İle İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

fastPay Uygulaması İle İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

fastPay mobil uygulaması (“fastPay” veya “Uygulama”) mağazalarda, uygulamalarda ve internette kolay ve güvenli işlemler yapmanızı sağlar. fastPay’i kullanarak arkadaşlarınıza ve ailenize para gönderebilir ve onlardan para alabilirsiniz. fastPay, güvenliğiniz ve gizliliğiniz göz önünde bulundurularak tasarlandığından, fiziksel kredi ve banka kartlarınızı kullanmaktan daha basit ve daha güvenli bir ödeme yöntemidir. Bu fastPay Uygulaması İle İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında fastPay’e kaydınız ve fastPay’i kullanmanız sırasında tarafınıza sunduğumuz ödeme ve elektronik para hizmetleri çerçevesinde işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (fastPay A.Ş.) olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz. fastPay A.Ş. aydınlatma metinlerine https://fastpay.com.tr/fastpay-kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı

fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İSTANBUL

Mersis / Sicil

0592029659800016

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

İletişim

Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no v.b.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, talep ve talimat bilgisi, hesap hareketleriniz, v.b.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b. (Örn. Risk izleme ve takip bilgileri demografik bilgiler, Risk Merkezi, TCMB, GIB, KKB, KPS ve APS’den temin edilen veriler, KKB borçluluk bilgileri, dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik kontrol bilgileri.)

Finans

Banka hesap numaranız, kredi veya banka kartı numaralarınız, ulaşım kartı numaranız, malvarlığı bilgileriniz v.b.

Mesleki Deneyim

Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu v.b.

Lokasyon

Bulunduğunuz yerin konum bilgileri vb.

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.(örn. çağrı merkezi kayıtları, görüntülü görüşme kayıtları, fotoğraf vb.)

Sağlık Bilgileri

Kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumu v.b.

3. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

fastPay uygulamamızı size sunmak ve ilginizi çekebilecek diğer ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili sizinle bilgi paylaşmak için, sizin hakkınızda bilgileri topluyor, kullanıyor, paylaşıyor ve muhafaza ediyoruz. Kişisel verileriniz doğrudan sizden veya üçüncü kişilerden otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir.

(i) Kişisel Verilerinizin Sizden Elde Edilme Yöntemleri;

Kimlik, İletişim, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Mesleki deneyim, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz kısmen otomatik yöntemler ile fastPay’i kullanmak için kaydolmanız halinde, Uygulama üzerinden form doldurmanız, akdettiğimiz sözleşmeler veya elektronik posta veya çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından bize ulaşmanız gibi durumlarda, dijital (internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, mobil uygulama, IVR vb.) ortamlar aracılığı ile tarafınızdan toplanmaktadır.

(ii) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri:

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda otomatik yöntemlerle Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Pazarlama veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”),

Kredi skoru bilgilerinizin yer aldığı resmi kurum ve kuruluşlar (Örn. Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (“TBB Risk Merkezi”),

Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, Temsilcilerimiz, destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları ile bayi, satış ofisleri, elektronik ticaret siteleri gibi hizmet aldığımız kuruluşlar,

Reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız şirketler,

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Adli makamlar,

TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT, fatura üreten kurumlar ve ödemeleriniz /tahsilatlarınız için ilişki içinde olduğunuz kişi ve kuruluşlar,

Üye işyerlerimiz ve Pos cihazları.

4. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel bilgilerinizi işlediğimiz zaman, işleme için belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak zorundayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki sebepleri

Kimlik, İletişim, Finans, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Uygulamamızda sunulan ürün ve hizmetlerimize başvuru talebinizin alınması için

 • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Finans, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Risk Yönetimi

Uygulamamızda sunulan tüm ürün ve hizmetlerimizin kullandırılması ile bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için

Kimlik, İletişim

Uygulama ve Uygulama kapsamındaki ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi için

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Finans, Hukuki İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Talep ve şikayetlerinizin alınması, hukuki süreçlerin yönetilmesi, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için

 • KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim

Tabi olduğumuz Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesi ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanan ulusal ve uluslararası listelerin kontrol edilmesi, kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi, uyum süreçlerinin icrası için

 • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, Finans, İletişim, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bunun alt düzenlemeleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında mevzuat ve tabi olduğumuz diğer ilgili mevzuattan doğan bilgi verme, raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için

 • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Pazarlama

İş ortaklarımız, temsilcilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve/veya tedarikçilerimizin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi için

 • KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sağlık

Mobil cüzdan ve diğer ürün -hizmetlerimize ilişkin başvuru sürecinde engelli durumunuzu bildirmeniz halinde size özel başvuru sürecinin tasarlanması ve yürütülmesi içi

 • Sağlık verilerinizi işlemek için KVKK madde 6(2) uyarınca açık rızanızın olması

Kimlik, Finans, Pazarlama, Müşteri İşlem, İletişim, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği

Pazarlama faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi;

 • Şirketimizin; kendisinin ya da yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile ana hissedarı dâhil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri ile işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği, temsilcisi olduğu ya da acentesi olduğu kuruluşların; ürün ve hizmetleri ve yukarıda anılan şirketlerle birlikte sunduğu ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak;

 • Anılan ürün ve hizmetleri anlatmak, pazarlamak, pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini planlanmak ve gerçekleştirmek,

 • Dijital mecralar ve sosyal medya kanalları da dahil tüm kanallardan teklif sunmak, tanıtım, pazarlama, promosyon, çapraz satış ve kampanya faaliyetlerini gerçekleştirmek ve tarafınıza özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerini tasarlamak, tarafınıza sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik davranış skorlamapazar araştırması, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmaları yapmak, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik olarak çalışmalar yapmak,

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ile paylaşılmaktadır:

Mobil Cüzdan hesabınızdan ödeme yaptığınız kurum ve kuruluşlar: Mobil cüzdanınızdan diğer banka ve elektronik para kuruluşlarında bulunan hesaplara para transferi yaptığınızda ilgili kuruluşlar(ödeme hizmet sağlayıcıları ve finansal kuruluşlar), fatura ödemeleriniz için fatura üreten kurumlar, şans oyunu ödemeleriniz için şans oyunu sanal bayileri/firmaları, ulaşım kartı yüklemeleriniz için ilgili kurumlar, alışveriş yapmış olduğunuz üye işyerleri ile ödemeleriniz / tahsilatlarınız/kullandığınız ürünlerimiz için ilişki içinde olduğunuz kişiler ve kurumlar ile sadece talebinizi yerine getirmek amacıyla gerekli olan kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

İş ortaklarımız, Temsilcilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Hizmet Sağlayıcılarımız: İşbirliği yaptığımız taraflar, temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, dış hizmet aldığımız şirketler, bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları ile işlem güvenliğinizin temini size sunmuş olduğumuz/bizden talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulması ve ulaştırılması amacıyla, avukatlar, hukuk büroları, noterler, mutemetler, şirket denetçileri, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme şirketleri ile hukuki süreçlerin ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü: Tarafımızdan sunulan herhangi bir kampanyaya veya piyangoya katılacak olmanız halinde Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile verileriniz paylaşabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kanunen zorunlu olmamız halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, MASAK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TÖDEB, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi makamları, bakanlıklar, yargı mercileri, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim / arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşları ile hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla bilgileriniz paylaşabilecektir.

Suçların önlenmesi (doğrudan veya kredi kayıt büroları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması amacıyla, Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlar, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler ile verileriniz paylaşılabilecektir.

Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb): Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, vb.): Müşterini tanı yükümlükleri çerçevesinde başvurularınızı doğru işleme alınabilmesi ve güvenliğiniz için sistemlerde sorgulama yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz ana hissedarımız DenizBank A.Ş. (“DenizBank”) dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, DenizBank’ın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerine, DenizBank’ın destek hizmeti sağlayıcı ve/veya dış hizmet kuruluşlarına, DenizBank’ın ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve denetçilerine: Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi çerçevesinde bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ile iç denetim uygulamalarında ana hissedarımız nezdindeki merkezi bilgi sistemine işlenmesi, kredi ve/veya diğer bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin talebiniz olması halinde bu talebinizin yerine getirilmesi; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5.maddesi gereği Şirketimizin ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımı; BDDK’nın DenizBank’a vermiş olduğu faaliyet genişleme izinleri çerçevesinde verilen destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde işlenebilecektir.

6. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme, h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

 • Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL adresine bizzat başvurmak veya noter suretiyle yazılı olarak;

 • Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak fastpayelektronikparaveodeme@hs09.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

 • Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak fastpay@fastpay.com.tr adresine e-posta göndererek;

 • Şirketimiz Destek Hattı’nın 0850 737 77 77 numaralı telefonunu arayarak;

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!